fredag 19 juni 2015

161. Tema 201 av 365, Må väl

Den lilla pensén ser ut att MÅ VÄL trots sitt val av växtplats
i en liten spricka i betongen.

4 kommentarer: